Biếm Họa

Cắt đôi que thử, cắt đứt lương tâm, cắt nát liêm sỉ

10/12/2019 18:34

Vụ việc căt đôi que thử HIV và viêm gan B tại bênh viện Xanh Pôn (HN) được dư luận cho là một trường hợp điển hình của "cái khó ló lươn lẹo". Một số cán bộ y tế biến chất tại đây đã bất chấp tất cả, lương tâm và đạo đức nghề nghiệp để làm một việc lươn lẹo, coi thường tính mạng và sức khỏe bệnh nhân.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất