Biếm Họa

Cảnh giác với 'Nó không cắn đâu'

03/11/2020 08:30

Thấy chó không rọ mõm là cứ né xa trước đã, đừng bao giờ tin câu "Nó hiền lắm, không cắn đâu!"

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất