JavaScript is off. Please enable to view full site.

Cái quan trọng là chất lượng đào tạo chứ không phải hình thức bên ngoài

Đó là một trong số những ý kiến về việc Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM yêu cầu sinh viên mặc đồng phục suốt cả tuần, cấm cạo trọc đầu...