Biếm Họa

Cách tặng hoa không bị la: Tốn tiền!

20/10/2021 10:50

90% đàn ông tặng hoa cho vợ đều bị la "Bày vẽ tốn tiền!". Vậy có cách nào vừa thể hiện sự lãng mạn vừa thiết thực trong ngày 20-10?

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất