Biếm Họa

Cá mập cắn cáp quang có được bồi thường?

29/02/2020 08:30

Theo một số luật sư thì các nhà mạng sẽ không phải bồi thường việc Internet chập chờn do các lý do bất khả kháng. Như vậy ta phải xác định được "cá mập cắn cáp quang" có phải là trường hợp bất khả kháng hay không, sau đó mới đòi nhà mạng bồi thường được.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất