Biếm Họa

Buổi chầu năm nay các Táo sẽ không dùng 'chép cá nhân'

Hải Nam 22/01/2021 16:20

Sau buổi chầu "anh" Hoàng sẽ đãi tiệc tất niên, kiểu gì cũng phải nâng ly. Mà đã nâng ly là không lái chép. Để giữ an toàn, các Táo thống nhất không dùng chép cá nhân.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất