Biếm Họa

Bữa cơm với phiếu đi chợ

02/08/2021 07:20

Có phiếu đi chợ chưa chắc đã đủ đồ ăn. Bởi nhiều khi các cửa hàng cung cấp thực phẩm trong phạm vi phiếu quy định đã hết hàng.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất