Biếm Họa

Bợm nhậu hậu Cô-Vít

Bùi Thanh Tâm 22/10/2021 18:30

Hết giãn cách là lại sắp tới Tết nữa rồi, thế nhưng "bợm" vẫn nhậu liên tu bất tận.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất