JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ai bảo quan tham chỉ bổ nhiệm người nhà? Người dưng chỉ cần bằng cấp 2 vẫn được lên chức trưởng phòng như thường.