JavaScript is off. Please enable to view full site.

Cảnh thường thấy trong các gia đình ngày nay, trong khi bố mẹ "chăm chỉ" lướt mạng thì đứa con lủi thủi một mình. Nhiều gia đình giải quyết chuyện này băng cách mua luôn cho thằng con 1 cái smartphone.