JavaScript is off. Please enable to view full site.

Thịt heo khan hiếm khiến các loài gia súc, gia cầm khác lo lắng. Nếu tình hình kéo dài đến tết, rất có thể bò và gà sẽ nằm trong... nhân bánh chưng.