Biếm Họa

Bố con ông chơi trò gì tốn ít điện được không?

03/05/2020 08:30

Tháng rồi hóa đơn điện dài cả km đó, bố con ông thật là chả được cái tích sự gì cả!

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất