Biếm Họa

Bình hoa gì mà hoa cả mắt!

16/10/2021 10:10

Không chỉ loạn giá kit test nhanh Covid, thời gian qua một số cơ sở khám chữa bệnh còn lạm dụng xét nghiệm, tạo gánh nặng cho người bệnh.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất