Biếm Họa

Bi hài chuyện học bơi trên giấy

DAD - Đức Thuận - B.Ba - H.Lộc 26/05/2022 08:45

Dù đã có chủ trương phổ cập bơi cho học sinh bậc tiểu học và THCS, song rất ít trường học có đủ điều kiện triển khai. Việc dạy bơi hầu như chỉ là lý thuyết trên giấy.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất