JavaScript is off. Please enable to view full site.

Bằng thiệt bằng giả đâu có quan trọng sếp ơi

Thời đại này chỉ cần năng lực và kinh nghiệm, sếp đòi bằng cấp làm gì?