Biếm Họa

Bạn thuộc phe nào: vòi xịt hay dùng giấy vệ sinh?

19/09/2019 15:46

Dùng vòi xịt hay giấy vệ sinh là câu chuyện gây tranh cãi gần đây. Phe dùng giấy hay vòi xịt đều có lý của riêng mình nên cuộc tranh cãi còn chưa có hồi kết...

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất