JavaScript is off. Please enable to view full site.

Bạn thuộc phe nào: vòi xịt hay dùng giấy vệ sinh?

Dùng vòi xịt hay giấy vệ sinh là câu chuyện gây tranh cãi gần đây. Phe dùng giấy hay vòi xịt đều có lý của riêng mình nên cuộc tranh cãi còn chưa có hồi kết...