JavaScript is off. Please enable to view full site.

Nhiều vị quan chức thuộc lòng bài học "rút kinh nghiệm" nhằm né trách nhiệm mỗi khi sai phạm.