Biếm Họa

Bài ca kích động giá 20 triệu

24/10/2019 20:56

Một ca sĩ nổi tiếng mới đây đã đăng bài kích động người khác dùng bạo lực xử lý lẫn nhau và còn treo thưởng 20 triệu

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất