Biếm Họa

Bác sĩ xem giúp, cháu nó cứ lắc đầu hoài

05/12/2020 13:00

Nhờ bác sĩ kiểm tra, cháu nó xem sách Tiếng Việt lớp 1 bộ Cánh Diều và tài liệu chỉnh sửa, rồi cứ lắc đầu hoài vậy nè.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất