Biếm Họa

Bà vợ ban hành 'Thiết quân luật' dịp tất niên

23/01/2021 10:35

An toàn là trên hết ông ạ! Với lại năm nay lương thì ít, thưởng cũng chẳng nhiều, ông mà dính cái "nồng độ cồn" nữa thì toang cái Tết.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất