JavaScript is off. Please enable to view full site.

Bà có ra quán nhậu đón tôi không thì bảo!?

Thường ngày ổng rất sợ vợ, nhưng bữa nay vợ phải nhường ổng vài phần