Biếm Họa

ATM thông minh có chức năng nhận diện giàu - nghèo

19/04/2020 06:30

Khi phát hiện ra người giàu, ATM này vẫn phát quà... nhưng quà ở đây là một bài giáo huấn nhẹ nhàng.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất