Biếm Họa

ATM điện mặt trời miễn phí

09/01/2021 05:30

Do chưa có quyết định mới nên những hệ thống điện mặt trời mái nhà sẽ không bán được cho EVN nữa. Vì thế, ATM điện có vẻ là giải pháp hợp lý trong khi chờ đợi...

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất