Biếm Họa

App cho vay tiền lãi suất 0% nhưng phí thủ tục vay cả triệu đồng

10/11/2020 17:20

Thường các app tín dụng đen cho vay lãi suất 0% nhưng lại khấu trừ các loại phí, có khi vay 1,5 triệu mà bị trừ phí hết 1 triệu đồng.

Nhiều khách hàng được giới thiệu vay qua app khác để trả nợ cũ và bị cuốn vào vòng xoáy “vay từ app mới để trả cho app cũ”. Vì vậy, khi rơi vào "vòng xoáy" số tiền vay ban đầu có thể tăng lên hàng chục lần sau một tháng.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất