Biếm Họa

Ám ảnh thực đơn mùa dịch

25/04/2020 12:03

Trong những ngày cách ly xã hội vừa qua, mì gói góp phần cầm chân mọi người ở nhà phòng dịch. Nhưng món ăn quốc dân này cũng khiến nhiều người ám ảnh...

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất