Biếm Họa

Ai xứng đáng là 'siêu tiến sĩ'?

21/12/2020 18:30

Thông thường, chỉ có con đường học hành mới giúp ta đạt được học vị tiến sĩ. Thế nhưng có người thuộc loại "siêu tiến sĩ" không cần thông qua con đường giáo dục.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất