Biếm Họa

Ai nói tôi mua bằng tiếng Anh: 'Hế lô, hao a diu?'

28/11/2020 06:30

Từ nay cậu phải bổ túc ngoại ngữ cho tôi để họ đỡ bàn tán rằng tôi mua bằng tiếng Anh.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất