Biếm Họa

Ai cũng dzui và có người được lây dzui

07/05/2020 14:59

Cộng đồng xe cộ đang vỡ òa trong niềm vui, xe buýt, xe khách, xe công nghệ đã được hoạt động trở lại. Hưởng ké niềm vui này chính là xăng dầu, khi mà nhu cầu đi lại tăng cao, nó sẽ có cơ hội để trở về với thời hoàng kim.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất