JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tỉnh Bình Định dự kiến chi 86 tỉ đồng để xe núi Bà Hỏa tạc phù điêu Lạc Long Quân - Âu Cơ. Dư luận cho rằng dự án này chưa khả thi và tốn nhiều ngân sách.