JavaScript is off. Please enable to view full site.

6 cách từ chối nhận thiệp cưới có duyên nhất

Khi mùa cưới bước vào giai đoạn cao điểm, thiệp cưới sẽ tới tấp bay đến có thể khiến tình hình tài chính của bạn trở nên nguy khốn. Vậy làm sao để từ chối nhận thiệp cưới một cách có duyên nhất?

Hạ Duy - Tiên - Thị Thính