Biếm Họa

6 bước xử lý khủng hoảng "ném xúc xích"

14/11/2019 15:47

Vì ném xúc xích và tát người bán hàng, một thượng úy công an đã bị đình chỉ công tác 1 tháng và còn có thể bị xử lý nghiêm hơn nữa. Vậy chúng ta cần làm gì khi lâm vào khủng hoảng "ném xúc xích" như trên?

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất