Biếm Họa

27 điểm là cao hay thấp?

01/10/2021 07:30

Ngày xưa, chỉ cần 27 điểm là cầm chắc suất đại học, trở thành soái ca bao người ngưỡng mộ. Còn bây giờ cũng giống số phận danh hiệu học sinh tiên tiến mà thôi.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất