JavaScript is off. Please enable to view full site.

2 "cá thể" xe cơ giới gây ô nhiễm toàn TP.HCM?

Sau 1 tháng tiến hành kiểm tra khí thải các phương tiện vận tải trên địa bàn TP.HCM, cơ quan chức năng chỉ phát hiện và xử phạt 02 phương tiện vi phạm về khí thải. Phải chăng 2 "cá thể" xe cơ giới này đã gây ra ô nhiễm không khí trong thời gian qua?